• نام شرکت: آتیه نگار هوش افزار تیکا کاسپین
  • سال تاسیس: 1398
  • زمینه اصلی فعالیت مطابق اساسنامه شرکت: راه اندازی سیستم های هوشمند ، خدمات مربوط به سیستم های الکترونیک و برق و مکانیکال

رامین کلمر نتاج
کارشناسی برق قدرت

مدیرعامل

میلاد عمادی
کارشناسی نرم افزار

رئیس هیئت مدیره