آشنایی با امنیت اطلاعات و رایانش کوانتومی

اگر کمی به تاریخچه سیستم‌‌های رایانه ای نگاه کنید، متوجه می‌شوید با عصر حاضر هیچ تشابهی ندارند. سیستم‌های رایانه ای عصر حاضر نه تنها فضای خیلی کم‌تری اشغال می‌کنند بلکه در سرعت پردازش اطلاعات نیز از نسل های نیاکان خود بسیار قوی‌تر هستند. البته همانطور که خودتان هم می‌دانید این سیستم‌ها روز به روز دیوانه […]